Sidst opdateret d. 30. august 2020

Privatlivspolitik

Wicomico ApS fungerer som databehandler på vegne af vores kunder, som er dataansvarlige.

Hvilke data opbevarer vi om dig?

Oplysninger der oprettes i systemet vedr. din brugerprofil:

 • Dit navn
 • Din adresse
 • Din e-mail
 • Billede
 • Telefonnummer
 • Fødselsdag
 • Beskrivelse (tekst)
 • Husstand (tilknytning til andre beboere på samme adresse)

Såfremt du ikke ønsker dit navn vist i app'en, kan du vælge et alias der benyttes i stedet. Din e-mail, telefonnummer og fødselsdag kan skjules, så de ikke er synlige for andre brugere.

Data delt eller knyttet til din profil

 • Billeder og dokumenter der uploades af administrator til sektionen ‘Mit hjem’.
 • Data om dine tilmeldinger/deltagelse i events både som deltager og hjælper.
 • Data om dine bookinger og aflysninger af bookinger.
 • Data om dine abonnementer på services.Dine opslag på opslagstavlen og kommentarer/reaktioner til andres opslag, samt opslag eller kommentarer hvor andre brugere har tagget dig.
 • Medlemskab af grupper.
 • Dit forbrug (købshistorik).
 • Evt. indberetninger til eksternt Facility management system.

Oplysninger som opsamles gennem din brug

Dette begrænser sig til registrering af, hvad du opretter eller redigerer i Wicomico og hvornår. Disse oplysninger videregives ikke, og indsamles udelukkede som serverlogfiler og til anonymiseret statistisk behandling med henblik på at forbedre brugeroplevelsen og videreudvikle Wicomico.

Når du installerer og anvender Wicomico indhenter og sammenholder vi device tokens med brugerdata og anvender cookies/cachelager. Disse data anvendes kun internt i applikationen til opbevaring af logindetaljer og applikationsdata. Vi anvender ikke oplysninger til sporing af brugeradfærd, ligesom vi ikke anvender andres data til dette eller deler de oplysninger, vi opsamler med andre.

Hvordan opbevares og anvendes dine oplysninger?

 • Alle oplysninger i Wicomico opbevares sikkert og fortroligt. Vi kontrollerer løbende vores sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at al data bliver opbevaret, som de skal og bør.
 • Wicomico ApS. anvender ikke dine personlige oplysninger, og de bliver ikke givet videre til tredjepart. Personoplysningerne bruges ene og alene til at gennemføre den service, som Wicomico, og som den dataansvarlige har valgt, at Wicomico skal anvendes til.
 • Wicomico ApS. ejer ikke den data I lægger i systemet. Data er ejet af af den dataansvarlige.

Wicomico ApS's ansvar som Databehandler

 • Wicomico ApS. fungerer som Databehandler, og står udelukkende for opbevaring, opsamling og præsentation af den data, der oprettes i systemet.
 • Data i Wicomico sendes ikke videre til 3. part, ligesom der ikke laves nogen form for analyser eller automatiske afgørelser på baggrund af personlig data.
 • Wicomico ApS. er ansvarlig for, at de data der oprettes i og opsamles i Wicomico bliver opbevaret sikkerhedsmæssigt forsvarligt og ikke misbruges.
 • Wicomico ApS. kan ikke stilles til ansvar, hvis data eller informationer i Wicomico misbruges af tredjepart, som af brugere af Wicomico har fået tildelt adgang til at se gennem app'en. Ej heller kan Wicomico ApS. stilles til ansvar, hvis en bruger af appen overtræder vilkår og deler materiale i Wicomico, der kan opfattes som anstødeligt, overtræder etiske grænser eller den til en hver tid gældende lovgivning.
 • Wicomico ApS. er Databehandler og handler alene efter instruks fra den Dataansvarlige i forbindelse med behandlingen af personoplysninger og bærer intet ansvar i relation til brugernes opfyldelse af deres pligt overfor den dataansvarlige.
 • Hosting: Wicomico ApS. anvender en ekstern virksomhed til at forestå den tekniske drift (hosting) af systemet. Den Dataansvarlige har ved anskaffelse af Wicomico accepteret, at vi lader data behandle af denne Databehandler/tredjepart.
 • Betaling: Wicomico ApS. anvender en ekstern virksomhed til at forestå den tekniske drift (håndtering af transaktioner og hosting) af systemet. Den Dataansvarlige har ved anskaffelse af Wicomico accepteret, at vi lader data behandle af denne Databehandler/tredjepart.

Hvem har adgang til dine data?

 • Medarbejderprofiler (Administratorer) har med individuelt login adgang til Wicomico Manager, hvor de har læse- og skriveadgang til de oplysninger, der er lagt ind i appen. Administratorer kan ikke se indhold delt i lukkede grupper, som de ikke er medlem af eller sendt i private 1:1 beskeder.
 • Andre brugere (beboere) har mulighed for at se dine brugeroplysninger jfr. pkt. 1 samt dine opslag, billeder, deltagelse i aktiviteter, og medlemskab af grupper. Data, du deler i lukkede grupper, er kun synlig for gruppens medlemmer.
 • Det er ikke tilladt at kopiere, videregive og/eller distribuere andres data og billeder eller på anden måde misbruge de data, der er tilgængelige gennem appen.

Overblik, redigering, og sletning af data

 • Du har i stor udtrækning selv adgang til data via app'en, hvor du kan redigere og slette. Såfremt det ønskes, kan Wicomico ApS. udlevere en kopi af al eller dele af de data, som du har gemt i systemet.
 • En bruger eller et datasæt kan til enhver tid slettes fra systemet, hvilket fjerner brugerens adgang til systemet og tilgængeligheden til brugerens data.
 • Kun ved konkret henvendelse til os kan enhver kopi af en brugers data bliver slettet, herunder også sletning fra alle bagvedliggende databaser. Data, som er inkluderet i vores backup-procedure, vil ikke blive slettet med tilbagevirkende kraft, men vil ej heller være tilgængelig i noget live-system.

Andet

Wicomico og Wicomico Manager kan opdateres og tilføjes ekstra funktioner, sådan at vi hele tiden kan forbedre produktet og videreudvikle softwaren. Såfremt der sker væsentlige ændringer i behandlingen af data, vil vi informere om dette.

Kontaktoplysninger

For mere information kan henvendelse rettes til:
Wicomico ApS.
support@wicomico.dk
CVR. 41588012
Carl Jacobsens Vej 16, opg. 6
2500 Valby
Telefon 71 74 85 85